Nostradamus ...

Nastradamus kehanetleri tüm zamanların en fazla konuşulan konuları arasında yer almaktadır. Ünlü kahinin ortaya attığı birçok kehanetin gerçekleşmesi sebebiyle araştırmacılar tarafından yeni kehanetlerin neler olabileceği konusu her zaman gündemi meşgul etmiştir. Şifreli bir şekilde yazılmış olması sebebiyle Nostradamus kehanetleri üzerindeki spekülasyonlar hiçbir zaman ortadan kalkmamıştır. Bazı araştırmacılar ünlü kahinin aşağıda bulunan kehaneti sebebiyle 3’üncü Dünya Savaşı’nın çıkış tarihi olarak 2017 senesini işaret etmektedir. Bu kehanet’te Nostradamus şöyle demektedir: “İki kat arttı ve iki kat düştü, Doğu da Batı’yı zayıflatacak. Denizde muharebeler gerçekleşecek, en ihtiyaç duyulduğunda başarısız olacaklar. Salgın hastalıklar ortadan kalkacak, dünya küçülecek, uzun süre devletler barış içerisinde yaşayacaklar. İnsanlar karadan ve denizlerden ve gökyüzünden güvenli bir şekilde seyahat edecekler; o zaman savaşlar yeniden başlayacak. ” Yurt dışında birçok kişinin peygamber olarak gördüğü Nosrtadamus, 1503 yılında doğdu. Gelecekle ilgili tüm tahminlerini “Les Prophecies” isimli kitabında yayımladı. Birçok olayı önceden gören ünlü kahin, nükleer bomba kullanılacağını ve hitlerin tüm dünyaya savaş açacağını 1503 senesinde kitabına yazdı. Aynı zamanda kral 2’inci Henry’nin ölümünü ve Napolyon’un yaptığı fetihleri de önceden tahmin etti. Tüm bu tarihler eskide kalmış olduğu için günümüz insanını ilgilendirmiyor. Ancak Nostradamus’un 2017 yılı için yapmış olduğu bir kehanet araştırmacılar tarafından ortaya çıkarıldı. Birçok araştırmacı bir deccalin yükselmesinden sonra dünyanın iki süper gücü arasında 27 yıl sürecek olan bir savaşın çıkacağı konusunda Nostradamus kehanetlerine inanıyor. Araştırmacılar Nostradamus yüzlerce yıl önce Trump’ın seçileceğini ön gördüğünü kaydediyor. İlgili kehanette şöyle diyor: “Deliliğini gizleyen sahte Trampet (Trompet), Bizans’ın yasalarının değişmesine sebep olacak. Para standartlarını değişmesini isteyen bu adam Mısır’dan fermanın geri çekilmesini talep edecek.” “Trampet’in büyük çelişkileri olacak. Bir anlaşmayı bozacak, yüzünü cennete kaldıracak, ağzı kanlı olacak ve kanda yüzecek, yağ çeken bir yüzü olacak, ağzından tatlı yalanlar dökülecek. Kahine inananlar burada bahsi geçen sahte Trampet’in Donald Trump olduğunu söylüyor. Kahinin diğer kehaneti ise şöyle: “O büyük adam gün içinde bir yıldırımla vurulacak. Kötülük dilekçe taşıyan birisinden gelecek. Tahminlere göre diğeri de gece saatleri içerisinde düşecek. Reims’te çatışma meydana gelecek, Londra ve Toskana’da hüzün yaşanacak.” İlginç olan nokta internete hemen herkesin erişebildiği bir çağda Nostradamus kehanetlerine ilişkin birçok sahte kehanetin yayılmış olduğudur. Kanada’da bir grup öğrenci tarafından Nostradamus kehanetleri hakkında bir araştırma makalesi yayınlandı. Paris’teki Collège de France’dan Profesör Jean-Claude Pecker, Nostradamus’un gelecekte yaşanacak olaylar hakkında değil geçmişteki olayları yazdığını savunuyor. Kaynak: https://www.ancient-code.com/did-nostradamus-predict-world-war-iii-would-break-out-in-2017/